شحن جوي 7$ عن کل کیلو، و ٦ $ عن کیلو للجملة

شحن بحري دولار واحد عن کل کیلو او 120$ عن کل متر مکعب

Shipping Methods:


Air Freight Cargo  $8 for eack Kg rertail and $6 each kg for wholesale.

Sea Shipping  $120 for each cbm or $1 for each KG.